Житлове право

Адвокатська компаній «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам наступні юридичні послуги в сфері житлового права:
-надання усних та письмових консультацій фізичним особам з питань застосування житлового законодавства;
-захист прав фізичних осіб на житло, в тому числі в гуртожитках;
-представництво інтересів фізичних осіб у відносинах з житлово-експлуатаційними організаціями;
-юридичний супровід вселення (виселення) в житло, зняття з реєстрації;
-юридичний супровід обміну, продажу, купівлі житла;
-представництво інтересів фізичних осіб – власників житлового фонду у правовідносинах з наймачами;
-підготовка позовних заяв та інших процесуальних документів з житлових питань (вселення; виселення та зобов’язання  зняти з реєстрації; визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням; визнання недійсним  договору купівлі-продажу житла; усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням; знесення прибудови та  відшкодування збитків; стягнення збитків з житлово-експлуатаційних організацій; приватизація житла; видача ордера на  квартиру (визнання недійсним ордера та ін.);
-представництво інтересів клієнтів в правоохоронних та контролюючих органах з приводу врегулювання житлових  спорів;
-представництво інтересів клієнтів у суді з приводу вирішення житлових спорів;
-інші послуги.