Головна
Judicial authorities in Kyiv and Kyiv region

Court

Адреса, телефон Address, telephone

Constitutional Court of Ukraine

Kyiv, Zhilyanska str.,14
tel.: 238 - 10-11
http://www.ccu.gov.ua

The Supreme Court of Ukraine

Kyiv, P. Orlik, str., 4
tel.: 293-33-13;
http://www.scourt.gov.ua/

Supreme Administrative Court of Ukraine

Kyiv, Moskovska str., 8, Bldg. 5
tel.: 501-95-25
http://www.vasu.gov.ua/

Supreme Economic Court of Ukraine

Kyiv, Kopylenka str., 6
tel.: 536-18-01;
http://www.arbitr.gov.ua/

Appeal Court of Kyiv

Kyiv, Solomyanska str., 2-A
tel.: 284-13-17, 284-15-95
http://www.apcourtkiev.gov.ua/control

Appeal Court of Kyiv region

Kyiv, Volodymirska str., 15
tel.: 228-29-23;

Kyiv Appeal Administrative District Court

Kyiv, Moskovska str., 8, Bldg. 30
tel.: 254-21-99

Kyiv Economic Court of Appeal

Kyiv, Solomyanska str., 2-A
tel.: 284-15-95

Kyiv Interregional Economic Court of Appeal

Kyiv, Zhilyanska str., 58-B
tel.: 289-85-39, 284-37-31, 230-31-63

District Administrative Court of Kyiv

Kyiv, Desyatynna str., 4 / 6
tel.: 278-43-43
http://www.vasu.gov.ua/ua

Kyiv District Administrative Court

Kyiv, Lesi Ukrainky bulvar, 26
tel.: 286-56-87
http://www.vasu.gov.ua/ua

Economic Court of Kyiv

Kyiv, B. Khmelnytsky str.,, 44-b
tel.: 234-12-39 - public reception;
284-18-98 - Information Center
http://www.gospsud.gov.ua/

Economic Court of Kyiv region

Kyiv, Zhilyanska str.,, 58-b
tel.: 220-81-31

Court of Golosiyivskyi District

Kyiv, Polkovnyka Potekhina str.,  14-a
tel.: 259-76-44, 257-13-22, 259-71-10
http://goloseevskiy-sud.jurportal.org/ua/

Court of Darnytskyi District

Kyiv, Sevastopolska str.,, 14
tel.: 566-34-41, 566-11-16
http://darnitskiy-sud.jurportal.org/ua/

Court of Desnyanskyi District

Kyiv, Prospekt Mayakovskogo, 5-b
tel.: 534-00-99
http://desnianskiy-sud.jurportal.org/ua/

Court of Dniprovskyi District

Kyiv, Koshytsya str., 5
Kyiv, Serhiyenka str., 3
tel.: 558-17-00, 570-91-64
http://dneprovskiy-sud.jurportal.org/ua/

Court of Kyiv-Svyatoshynskyi District

Kyiv, Melnychenko str., 1
tel.: 424-31-64
http://kievo-svyatoshinskiy-sud.jurportal.org/ru/

Court of Obolonskyi  District

Kyiv, Marshal Timoshenko str., 2
tel.: 418-73-60
http://obolonskiy-sud.jurportal.org/ua/

Pechersk district court

Kyiv, Kreschatik str., 42-a
tel.: 235-32-78
http://pecherskiy-sud.jurportal.org/ua/

Podolsky District Court

Kyiv, Horyva str., 21
tel.: reception 425-65-00, 425-96-46, office 425-43-13
http://podolskiy-sud.jurportal.org/ua/

Court of Svyatoshynskyi District

Kyiv, 27-а J. Kolasa str., 27-A
tel.: 407-94-89
http://sviatoshinskiy-sud.jurportal.org/ua/

Court Solomyanskyi District

Kyiv, vul.Maksyma Kryvonosa str., 25
tel. 249-79-65;
Kyiv, Polkovnika Shutova, 1
tel.: 273-34-97, 456-93-08
http://solomenskiy-sud.jurportal.org/ua/

Shevchenkivskyi District Court

Kyiv, Voznesenskyi spusk (Smirnova-Lastochkina), 10-b
tel.: 272-32-85, 462-06-89
http://shevchenkovskiy-sud.jurportal.org/ua/