Головна Для фізичних осіб Банківське право
Банківське право

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам наступні юридичні послуги в сфері банківського права:
-консультування клієнтів з питань банківського законодавства (відкриття та закриття рахунків, перевід коштів за кордон,  отримання кредитів, покладення коштів на депозит, іпотека тощо);
-представництво інтересів клієнтів на переговорах з банківськими та/або іншими фінансовими установами з питань  отримання кредитів та/або узгодження оптимальних схем фінансування господарської діяльності;
-правове супроводження операцій з реструктуризації прострочених кредитів, виданих банківськими установами фізичним  особам та/або суб’єктам господарювання, супроводження інших процедур, що мають на меті запобігання примусовому  стягненню простроченої заборгованості по виданих банківськими установами кредитах;
-правове супроводження операцій із запобігання звернення банківськими установами стягнення на передане в заставу  та/або іпотеку майно, операцій з договірного відчуження такого майна з наступним погашенням заборгованості по  кредитам, інші операції, пов’язані з отриманням та/або поверненням кредитів (досудове врегулювання);
-надання послуг щодо судового представництва інтересів фізичних осіб та/або суб’єктів господарювання у справах про  стягнення з них простроченої заборгованості по виданих банківськими установами кредитах, у тому числі –  застосування  процедур звернення стягнення на заставлене та/або передане у іпотеку майно боржників;
-консультування з питань відкриття поточних та депозитних рахунків, проведення розрахункових операцій з  використанням різних форм розрахунків (акредитив, вексель, інкасо);
-інші послуги.