Головна Для фізичних осіб Створення та припинення юридичних осіб
Створення та припинення юридичних осіб

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає наступні послуги у створенні та припиненні юридичних осіб:
-підготовка установчих документів, реєстрація і юридичне оформлення діяльності підприємств різних  організаційно - правових форм (ТОВ, ПАТ, тощо);
-реорганізація підприємств різних організаційно-правових форм (злиття, приєднання, поділ, перетворення);
-створення представництв, відділень, філій та інших відокремлених підрозділів;
-підготовка документів, що регулюють корпоративні відносини всередині компанії (локальних корпоративних документів);
-правовий супровід створення об’єднань юридичних осіб;
-підготовка установчих документів, реєстрація і юридичне оформлення діяльності громадських організацій, партій,  благодійних фондів, тощо;
-юридичний супровід ліквідації юридичних осіб, в т.ч. через процедуру банкрутства;
-представництво інтересів клієнтів з питань створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб в органах державної  влади, місцевого самоврядування та в суді;
-інші послуги із зазначених питань.