Трудове право

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам наступні юридичні послуги в сфері трудового права:
-надання усних та письмових консультацій з питань трудового законодавства України та практики його застосування;
-юридичний супровід працевлаштування працівників (підготовка трудових договорів,контрактів тощо);
-аналіз та підготовка договорів про матеріальну відповідальність працівників;
-аналіз та підготовка проектів колективних договорів та супроводження їх підписання;
-підготовка письмових заяв та листів до роботодавця з вимогами про припинення порушення прав працівника;
-стягнення заборгованості по заробітній платні;
-представництво інтересів працівника під час звернення до контролюючих органів з питань дотримання роботодавцем  чинного законодавства;
-захист працівників від незаконного звільнення, притягнення до матеріальної відповідальності;
-представництво інтересів працівника в адміністрації роботодавця з питань праці;
-юридичний супровід звільнення працівників у зв’язку з реорганізацією підприємства, в тому числі у зв’язку зі  скороченням чисельності чи штату працівників;
-представництво інтересів клієнтів з питань працевлаштування іноземців на роботу в компанію (отримання дозволів на  працевлаштування);
-представництво інтересів клієнтів при виникненні трудових спорів (звільнення, переведення на іншу роботу, притягнення  до матеріальної відповідальності, тощо);
-консультування з питань пенсійного забезпечення та соціального страхування;
-підготовка та подача позовних заяв (та інших процесуальних документів) до суду;
-представництво інтересів працівників в судах при трудових спорах;
-поновлення працівника на роботі та зміна формулювання причин звільнення;
-оплата вимушеного прогулу працівника;
-відшкодування матеріальної та моральної шкоди при незаконному звільненні;
-інші послуги.