Головна Для фізичних осіб Цивільне право
Цивільне право

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам  наступні юридичні послуги в сфері  цивільного права:
-надання консультацій з питань цивільного законодавства та практики його застосування;
-юридичний аналіз документів (договорів, актів, свідоцтв, рішень, тощо);
-складання різних документів цивільно-правового характеру (договорів, скарг, відзивів, листів, тощо);
-представництво інтересів клієнтів у нотаріуса, перед посадовими особами, в органах державної влади та місцевого  самоврядування, у відносинах з фізичними особами з питань цивільно-правових відносин;
-стягнення заборгованості, в т.ч. зі страхових компаній, за виконавчими написами нотаріуса тощо;
-захист від кредиторів (в т.ч. від банків, страхових компаній);
-вексельні розрахунки і спори;
-захист прав споживачів;
-поділ майна між співвласниками, припинення права власності на частку одного із співвласників;
-визнання особи недієздатною, встановлення фактів психічних розладів учасника договору, в тому числі після його  смерті;
-визнання в судовому порядку недійсними укладених договорів;
-встановлення фактів форс-мажорних обставин, отримання підтверджуючих документів Торгово-промислової палати;
-лізингові правовідносини, стягнення заборгованості з лізингових платежів, повернення предмету лізингу, захист прав  лізингоотримувачів у спорах з лізинговими компаніями;
-представництво інтересів клієнтів з питань права інтелектуальної власності в органах державної влади, в організаціях,  установах, підприємствах, перед фізичними особами;
-інші послуги.