Головна Для юридичних осіб Банківське право
Банківське право

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам  наступні юридичні послуги з різних питань  банківського  права:
-консультаційна підтримка та представництво інтересів клієнтів в процесі створення, реорганізації та ліквідації банків, у  тому числі – при приведенні діяльності банків у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,  відкриття представництв і філій як українських, так і іноземних банків;
-проведення аналізу та підготовка проектів договорів про надання різноманітних банківських послуг (відкриття та  обслуговування поточних, депозитних рахунків, відкриття акредитивів, про надання кредитів, банківських гарантій тощо)  та пов’язаних з ними договорів (договорів поруки, застави, іпотеки тощо);
-правовий аудит (Due diligence) кредитних договорів (кредитних справ) на предмет можливих ризиків для банківських  установ щодо звернення стягнення на заставлене та/або передане в іпотеку майно, оскарження боржниками банків  кредитних договорів та/або пов’язаних з ними правочинів, інших договорів, укладених банківськими установами з  фізичними особами та/або суб’єктами господарювання;
-розробка рекомендацій з питань, що виносяться на кредитний комітет банку, комітет з тарифної політики та/або інших  органів управління банківських установ;
-представництво інтересів клієнтів на переговорах з банківськими і іншими фінансовими установами з питань отримання  кредитів та/або узгодження оптимальних схем фінансування господарської діяльності;
-представництво інтересів банківських установ на переговорах з суб’єктами господарювання та /або фізичними особами з  питань надання кредитів та/або надання інших банківських послуг;
-консультування з питань дотримання валютного законодавства, отримання необхідних дозволів (ліцензій) для  здійснення валютних операцій;
-представництво інтересів банківських установ перед контролюючими та/або наглядовими органами державної влади,  зокрема, при проведенні перевірок банківської діяльності, оскарження рішень вказаних органів про застосування до  банківських установ будь-яких санкцій тощо;
-правове супроводження операцій банківських установ з цінними паперами;
-правове супроводження операцій з реструктуризації прострочених кредитів, виданих банківськими установами фізичним  особам та/або суб’єктам господарювання, супроводження інших процедур, що передують примусовому стягненню  простроченої заборгованості по виданих банківськими установами кредитах;
-надання послуг щодо стягнення простроченої заборгованості по виданих банківськими установами кредитах фізичним  особам та/або суб’єктам господарювання, у тому числі – процедур звернення стягнення на заставлене та/або передане  у іпотеку майно боржників;
-консультування з питань проведення розрахункових операцій з використанням різних форм розрахунків (акредитив,  вексель, інкасо);
-інші послуги.