Головна Для юридичних осіб Конкурентне право
Конкурентне право

Адвокатська компаній «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам наступні юридичні послуги з різних питань обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції:
-консультування з питань антиконкурентних дій, дискримінації суб’єктів підприємницької діяльності, зловживання  домінуючим положенням,порушення вимог конкурентного законодавства;
-консультування з питань дотримання приписів конкурентного законодавства України при створенні корпорацій, злитті,  поглинанні, економічній концентрації;
-консультування з питань недобросовісної реклами;
-консультування з питань використання найбільш оптимальних схем придбання компаній, концентрації капіталу чи  встановлення контролю над компаніями;
-супроводження в отриманні необхідних дозволів, попередніх висновків; Антимонопольного комітету України на  узгоджені дії і для проведення економічної концентрації;
-розробка оптимальних схем трансакцій (купівля-продаж компаній, цілісних майнових комплексів, тощо) з урахуванням  норм конкурентного законодавства України;
-правовий аудит компаній щодо дотримання (порушення) норм конкурентного законодавства України;
-представництво інтересів клієнтів в органах Антимонопольного комітету України при проведенні розслідувань зі  зловживання домінуючим положенням та інших порушень конкурентного законодавства України;
-захист інтересів клієнта у випадку поширення неправдивих, неточних чи неповних відомостей про компанію, що  заподіяли чи можуть заподіяти шкоду діловій репутації компанії;
-захист інтересів клієнтів при неправомірному використанні комерційних найменувань, торгових марок, рекламних  матеріалів;
-представництво інтересів клієнтів в суді при розгляді справ стосовно порушення законодавства "Про порушення  економічної конкуренції, обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції", оскарження рішень АМКУ  у компетентних судах України;
-захист інтересів клієнта при розголошенні і використанні його комерційної таємниці;
-інші послуги.