Головна Для юридичних осіб Корпоративне право
Корпоративне право

Корпоративне право - один із головних напрямків діяльності адвокатської компанії "ЮСТЕМ". Адвокати і юристи нашої компанії надають такі послуги в сфері корпоративного права:

-консультування з питань виходу на український ринок та вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення  бізнесу в Україні;
-правовий аудит корпоративних прав;
-підготовка установчих документів, реєстрація і юридичне оформлення діяльності підприємств різних  організаційно - правових форм ( ТОВ, ПАТ тощо);
-реорганізація підприємств різних організаційно-правових форм (злиття, приєднання, поділ, перетворення);
-створення представництв, відділень, філій та інших відокремлених підрозділів;
-підготовка документів, що регулюють корпоративні відносини всередині компанії (локальних корпоративних документів);
-правовий супровід створення об’єднань юридичних осіб;
-розробка трудових контрактів з керівниками та членами органів управління;
-юридичний супровід припинення трудових відносин;
-консультування та представництво з питань працевлаштування іноземних громадян і одержання дозволу на  працевлаштування, посвідки на проживання;
-ліквідація підприємств;
-представництво інтересів клієнта;
-юридичний супровід діяльності корпоративних клієнтів;
-емісія та обіг цінних паперів;
-розв’язання корпоративних конфліктів;
-захист комерційної таємниці;
-розробка схем оптимального корпоративного управління;
-захист прав акціонерів;
-медіація у врегулюванні корпоративних конфліктів;
-консультування та представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів;
-підготовка, скликання й проведення загальних зборів акціонерів (учасників);
-представництво інтересів акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів (учасників);
-юридичний супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав компаній;
-представництво інтересів клієнтів в корпоративних спорах в судах;
-юридичний супровід угод з цінними паперами;
-правовий супровід емісій цінних паперів;
-розробка засобів і механізмів попередження та захисту від недружніх поглинань;
-інші послуги.