Головна Для юридичних осіб Право інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності

Адвокатська компанія «Юстем» надає своїм клієнтам юридичні послуги з різних питань права інтелектуальної власності:
-консультування з питань права інтелектуальної власності (авторське право і суміжні права, право на винахід, корисну  модель, промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію, торгівельну марку і комерційне найменування, комерційну  таємницю та ін..);
-розробка стратегій і схем захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності та захисту цих прав;
-складання договорів, що регулюють відносини у сфері права інтелектуальної власності, зокрема авторських договорів,  договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договорів про створення і використання  об’єктів права інтелектуальної власності, договорів про нерозповсюдження конфіденційної інформації та захист  комерційної таємниці та ін.;
-представництво інтересів клієнтів при реєстрації авторських і суміжних прав, торгівельних марок, винаходів, корисних  моделей, промислових знаків та інших об’єктів інтелектуальної власності;
-правове супроводження діяльності клієнтів зі створення, придбання і використання об’єктів авторського права чи  суміжних прав, включаючи супроводження переговорів з виробниками і дистриб’юторами відповідного продукту;
-правовий аудит діяльності компанії в сфері авторського права і суміжних прав;
-представництво інтересів клієнта у відносинах з організаціями колективного управління авторськими та суміжними  правами;
-представництво клієнта на всіх стадіях судового врегулювання спорів, що виникають в сфері авторського права та  суміжних прав;
-представництво інтересів клієнтів у спорах щодо контрафактної продукції;
-представництво інтересів клієнтів у правоохоронних органах у кримінальних справах, що пов’язані з порушенням права  інтелектуальної власності;
-інші послуги.