Приватизація

Адвокатська компанія «Юстем» надає своїм клієнтам наступні юридичні послуги у сфері приватизації:
-консультування з питань приватизації;
-правовий аудит об’єкта приватизації (установчих документів, правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості та  інші об’єкти власності, прав на об’єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи);
-вироблення стратегії приватизації;
-надання консультацій і практичної допомоги у вироблені приватизаційних проектів і програм;
-юридичний аналіз приватизаційних документів (договір купівлі-продажу тощо);
-правове супроводження процесу приватизації;
-представництво інтересів клієнтів у Фонді державного майна України і його відділеннях, в органах державної влади і  місцевого самоврядування, а також в судах у разі виникнення приватизаційних спорів;
-інші послуги