Страхове право

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам  наступні юридичні послуги з різних питань  страхового права:
-консультування та представництво інтересів клієнтів в процесі створення, реорганізації та ліквідації страхових компаній,  у тому числі – при приведенні діяльності страхових компаній у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні  товариства», відкриття представництв і філій як українських, так і іноземних страхових компаній;
-комплексне консультування з питань корпоративного управління, податкового планування та фінансування, виконання  регуляторних вимог;
-проведення аналізу та підготовка проектів правил страхування, різних видів добровільного та/або обов’язкового  страхування (страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), страхування цивільної відповідальності власників  наземного транспорту, страхування фінансових ризиків тощо);
-правовий аналіз наявності або відсутності підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування по укладеним  договорам страхування, підготовка проектів відповідей на вимоги про виплату страхового відшкодування та/або інших  документів, пов’язаних з виконанням договорів страхування;
-представництво інтересів страхових компаній на переговорах з суб’єктами господарювання та/або фізичними особами з  питань здійснення страхування різних видів;
-правове супроводження реалізації права регресу по укладених договорах страхування, за якими фактично виплачено  страхове відшкодування;
-правове супроводження дострокового розірвання договорів страхування та повернення страхувальникам частини  страхових платежів по відповідним договорам страхування;
-представництво інтересів страхових компаній перед контролюючими та/або наглядовими органами державної влади,  зокрема, при проведенні перевірок страхової діяльності, оскарження рішень вказаних органів про застосування до  страхових компаній будь-яких санкцій тощо;
-розробка та реалізація варіантів запобігання видачі документації про укладені договори страхування або інші правочини  на вимоги контролюючих та/або наглядових органів державної влади, інших варіантів збереження;
-правові аспекти страхування фінансових ризиків;
-вирішення податкових питань, пов’язаних зі страхуванням;
-укладання договорів страхування;
-ліцензування;
-перестрахування;
-оподаткування діяльності страхових організацій;
-фінансові операції страхових організацій;
-корпоративні відносини в страхових компаніях;
-страхування цивільної відповідальності;
-представництво інтересів страхувальників та страховиків в судах та органах державної влади;
-таємниці діяльності страхових компаній;
-правове супроводження операцій страхових компаній з цінними паперами та вчинення інших правочинів, спрямованих  на формування страхових резервів тощо;
-інші послуги.