Трудове право

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам наступні юридичні послуги в сфері трудового права:
-надання консультацій з трудового законодавства України;
-підготовка трудових договорів (контрактів) з персоналом компанії та супроводження процедури їх укладання;
-складання внутрішніх документів компанії (правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал,  посадові інструкції та інші документи);
-представництво інтересів клієнтів з питань працевлаштування іноземців на роботу в компанію (отримання дозволів на  працевлаштування);
-юридичний супровід звільнень працівників, в т.ч. у зв’язку з реорганізацією компанії (скороченням штату чи чисельності  працівників);
-представництво інтересів клієнтів при виникненні трудових спорів (звільнення, переведення на іншу роботу,  відшкодування збитків, завданих працівником компанії тощо);
-консультування з питань пенсійного забезпечення та соціального страхування;
-представництво інтересів в судах при трудових спорах;
-інші послуги.