Цінні папери

Адвокатська компанія «ЮСТЕМ» надає своїм клієнтам наступні юридичні послуги з різних питань, пов’язаних з випуском (емісією) та обігом цінних паперів:
-консультування щодо діяльності на ринку цінних паперів;
-консультування з питань випуску та обігу різних видів цінних паперів (акцій,облігацій, векселів, іпотечних сертифікатів  тощо);
-правова експертиза і підготовка проектів договорів купівлі-продажу цінних паперів;
-юридичний супровід операцій з цінними паперами;
-консультування з питань проведення операцій, пов’язаних зі знерухомленням цінних паперів і переведенням  знерухомлених цінних паперів у документарну форму;
-представництво інтересів клієнта в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку;
-юридичний супровід випуску (емісії) акцій, організації і проведення підписки на акції;
-підготовка пакету документів, необхідного для випуску акцій;
-юридичний супровід реєстрації випуску акцій у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку;
-консультування щодо складання звітів про результати підписки на акції;
-консультування з питань подання акціонерними товариствами звітів у Державну комісію з цінних паперів і фондового  ринку;
-консультування з питань ведення реєстрів власників іменних акцій, у тому числі і в самому акціонерному товаристві;
-правовий аналіз і підготовку проектів договорів купівлі-продажу, міни, застави акцій, інших угод, що передбачають  передачу прав на акції, а також договорів комісії, доручення, агентських договорів, інших договорів, які укладаються з  професійними учасниками фондового ринку;
-представництво інтересів клієнта в суді при оспорюванні угод з акціями;
-юридичний супровід випуску облігацій,а саме, підготовку документів для здійснення випуску облігацій, реєстрацію  випуску облігацій у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку;
-надає юридичні консультації щодо складання звітів про результати розміщення облігацій;
-інші послуги.